Log in

Afvalstoffenvervoer

Voor verschillende klanten haalt ICL, bij levering van nieuwe chemicaliën, meteen de vervuilde chemicaliën op. Hierdoor kunnen deze producten, na recycling bij de klant, weer opnieuw in een productieproces worden ingezet. Deze dienst is wellicht ook voor uw organisatie een optie? Als Vervoerder, Inzamelaar, Handelaar of Bemiddelaar van chemische afvalstoffen (VIHB) staat ICL geregistreerd bij de NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) en is daarmee opgenomen in de landelijke VIHB-lijst. Met de verstrekte vergunningen, in Nederland (VIHB- vergunning) en in België (OVAM-vergunning), zijn we officeel bevoegd om dit soort transporten te verzorgen.