Log in

Groei naar een hoger duurzaamheidsniveau

Schoon en veilig transport: een duurzame logistiek. Vanuit de maatschappij en de overheid groeit de vraag naar ondernemingen die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Bij Imperial Chemical Logistics (ICL) zijn wij ervan overtuigd dat het onze plicht is om als organisatie en als logistiek dienstverlener mens en milieu als onmisbare partner te behandelen. Transport zorgt per definitie eenmaal voor een hoge uitstoot van CO₂ en andere schadelijke stoffen. Door ons gedrag keer op keer bij te sturen proberen wij een concrete bijdrage te leveren aan ’oplossingen’ van milieuproblemen. 

"Verantwoordelijkheid nemen, daar draait het uiteindelijk om.
Wij doen dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid en vanuit
een toekomstgerichte visie"

Duurzaamheid gaat voor ons dan ook om een bredere scope, waarbij een ideaal evenwicht tussen sociale, ecologische en economische belangen de leidraad vormt. We doen dit ook uit ethische overwegingen, uit zorg voor het milieu en uit het idee van kostenbesparing.

Lean and Green
Het Connekt-programma ‘Lean and Green’, waarin ICL reeds jaren participeert, sluit uitstekend aan bij de integrale doelstellingen van onze onderneming. Duurzaamheid beperkt zich daarbij niet alleen tot maatregelen die milieubelasting intomen en gelijktijdig kostenbesparingen opleveren. Duurzaamheid kent grote raakvlakken met andere aandachtsgebieden zoals kwaliteit, veiligheid, gezondheid en continuïteit.


Als organisatie die zijn economische en maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, proberen wij ons denk- en gedragspatroon over het thema duurzaamheid zichtbaar te maken. Hier belichten we de belangrijkste ontwikkelingen: