Log in

Certificering


ISO 9001 : 2015          Kwaliteitsmanagement
Ter waarborging van onze continuïteit staan een samenhangend stelsel van maatregelen. Continue de verbetering zoeken in ons kwaliteitsmanagementsysteem behoort tot een van die maatregelen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem, dat is gebaseerd en gecertificeerd volgens de internationale ISO 9001 norm, verlangt dat wij dit kwaliteitssysteem continu blijven beoordelen. Wij doen dit door middel van interne en externe audits. ISO 9001 kwaliteitsmanagement vormt een mooi middel, een handvat, dat wij gebruiken om doeltreffend steeds beter te worden.

Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op: warehousing, transport en overslag van gevaarlijke stoffen en overige goederen & het opslaan van entrepot goederen.
 AEO logo

AEO status - Authorised Economic Operator
Op 13 maart 2012 heeft ICL het gecombineerde
AEO-certificaat: Douanevereenvoudigingen en Veiligheid mogen ontvangen. De douane kent de status van AEO toe aan bedrijven die, na toetsing, als betrouwbaar worden beschouwd op het gebied van transparante goederenadministratie, (veiligheids)procedures of bijvoorbeeld de financiële positie.

Met een AEO-certificaat komen zendingen gemakkelijker door een douanecontrole. Zendingen en documenten worden minder vaak gecontroleerd en er kan voorrang verleend worden bij dergelijke inspecties. Voor ICL betekent dit dat we kunnen zorgen voor een efficiënte voltooiing van zendingen die onderworpen zijn aan douaneregelgeving.

Het AEO-certificaat wordt in alle EU-lidstaten erkend en heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Op basis van controle- en beheerprocedures wordt de continuering van de AEO-status geborgd. Dit betekent dat er regelmatig een toetsing plaatsvindt.

AEO certificaat

 

 

 

 

 
Safety and Quality Assessment System (SQAS)
ICL is sinds 2012 een SQAS onderzocht bedrijf. SQAS is een beoordelingssysteem dat de managent benadering op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit toetst. Om te waarborgen dat transport en opslag van chemische goederen met aandacht voor bovengenoemde onderwerpen wordt uitgevoerd heeft CEFIC (European Chemical Industry Council) deze kwaliteitsnorm ontwikkeld. Een beoordelingssysteem om op uniforme wijze en door een onafhankelijke auditeur onze bedrijfsactiviteiten te kunnen beoordelen. De uitkomst van de audit, een gedetailleerd feitenrapport, gebruiken wij om eventueel verbetermaatregelen te nemen.

ICL is beoordeeld voor het vervoer van chemische stoffen via de weg en magazijn activiteiten. Resultaten van beoordelingen worden gepubliceerd op de website van CEFIC. Dit geeft u als klant, of aanstaande klant, de mogelijkheid om te zien hoe het is gesteld met ons veiligheid, milieu en kwaliteits niveau.

De meest recente SQAS audit is uitgevoerd in juli 2016 en is drie jaar geldig. 

 

ISO 14001 : 2004          Milieumanagement
Duurzaam ondernemen in samenhang met verantwoordelijkheid voor het milieu zijn belangrijke onderwerpen binnen onze bedrijfsvoering. ISO 14001, de internationale norm op het gebied van milieumanagement, biedt ons hierbij structuur om milieu risico’s en de beheersing hiervan vast te stellen en goed in te richten. Ofwel, een manier om op systematische wijze milieuaspecten, als gevolg van onze activiteiten, te verminderen.

Het milieumanagementsysteem is van toepassing op: warehousing, transport en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen en overige goederen & het opslaan van entrepot goederen.

Het meest recente ISO certificaat werd op 6 juni 2014 aan ICL afgegeven door Lloyd’s Register Nederland B.V. en heeft een geldigheidsperiode van drie jaar. Hierna volgt een ‘nieuw’ onderzoeksproces, waarna het certificaat wederom voor een periode van drie jaar toegekend kan worden.