Log in

Veiligheid Voorop: Handreiking heldere afspraken

Veilig samenwerken in de (logistieke) keten is een actueel thema voor de industrie in Nederland. Om zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hierbij te helpen, heeft Veiligheid Voorop een “handreiking heldere afspraken” ontwikkeld.

De handreiking richt zich vooral op afspraken die te maken hebben met veiligheidsgedrag en veiligheidscultuur.

Uitgangspunten:

1. Verankeren
> zet veiligheid op de agenda

2. Gelijkwaardigheid
> Creëer een gelijkwaardige verhouding tussen ketenpartners

3. Openheid
> Schep voorwaarden voor open communicatie en spreek elkaar aan op gezond en veilig werken

4. Melden en leren
> Stimuleer het melden en leren van incidenten en near misses

5. Tijdsdruk weerstaan
> Zorg dat werken onder tijdsdruk niet ten koste gaat van veiligheid

 

Download document