Log in

De basis; onze bedrijfsfilosofie

De bedrijfsfilosofie die we bij Imperial Chemical Logistics hanteren, beschrijft de kernwaarden die voor ons leidend zijn. Deze uitgangspunten vormen de schakel naar onze bedrijfscontinuïteit. Veiligheid, kwaliteitsmanagement en klanttevredenheid vormen samen met duurzaamheid, innovatie en operationele excellentie de basis en bepalen het karakter van onze organisatie.

Imperial Chemical Logistics stelt daarbij duurzaam ondernemen centraal. Duurzaam ondernemen is voor ons niet alleen een hoger bedrijfsrendement ambiëren. Het is een breder proces waarbij we onze verantwoording nemen voor de effecten die onze bedrijfsactiviteiten kunnen hebben op mens en milieu. Hiermee geven wij proactief inhoud aan onze economische en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vanuit onze toekomstgerichte visie houden we, bij bedrijfsbeslissingen of initiatieven, ook de omgeving in het vizier. De behoeften van onze klanten, medewerkers, toeleveranciers en andere stakeholders zijn immers  cruciaal. Door die brede behoeften keer op keer centraal te stellen waarborgen we de continuïteit van onze Benelux-organisatie voor de chemische logistiek.


Visie
Imperial Chemical Logistics heeft een passie voor een optimale goederenstroombeheersing. Deze beleving willen wij graag delen en uitstralen in de service die wij leveren. Vanuit onze visie dat er altijd ruimte is voor verbetering, in wat we doen en in hoe we dit aanpakken, proberen we onze (hoge) standaarden steeds verder te ontwikkelen. Onze gedroomde positie daarbij is het behouden en versterken van onze leidende marktpositie in de logistiek van verpakte chemische goederen.

Missie
Het is onze missie om een voortrekkersrol te vervullen in het optimaliseren van het logistieke proces van verpakte chemische producten van onze klanten. Hierbij streven wij er naar om met klanten een constructieve relatie aan te gaan waarbij kan worden gerekend op een toonaangevende dienstverlener. Ons uitgangspunt is het aangaan van een duurzaam partnership waarbij wij klanten bijstaan bij alle logistieke vraagstukken en/of behoeften die op hun pad komen.