Log in

Veiligheid

Een veilig leefmilieu is iets waaraan ieder mens veel waarde hecht. Zo wil je als werknemer vanzelfsprekend veilig kunnen werken. Als omwonende wil je onbezorgd kunnen vertrouwen op je omgeving. Transport en opslag van chemische stoffen kunnen veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. De overheid, provincie, gemeente én Imperial Chemical Logistics (ICL) hebben hierbij hetzelfde doel voor ogen: het waarborgen van de (externe) veiligheid.

Chemie is overal
De chemische industrie ontwikkelt en maakt producten die voor een groot deel ons leven bepalen. Bij (bijna) alles wat je doet, ziet, eet, gebruikt en ervaart speelt chemie een rol. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat we voldoende voedsel hebben en dat het houdbaar en veilig is. Van medicijnen, cosmetica en mobiele telefoons tot bijvoorbeeld tv’s, kleding of schoon drinkwater: u kunt het zo gek niet bedenken of het begint wel bij de chemie. (www.chemieisoveral.nl)

Strenge wetgeving
Opslag van chemische stoffen dient logischerwijs aan strenge wetgeving te voldoen. De gebouwen moeten aan vele eisen voldoen, en zo ook de werkprocessen en veiligheidsbeheerssystemen. Een veilige ruimte om dit soort goederen op te slaan, is dus onmisbaar in onze samenleving. ICL begrijpt dat mensen kritisch zijn wanneer dit betrekking heeft op hun directe leefomgeving. Waar wij als onderneming bekend zijn met de chemische goederen uit onze bedrijfsprocessen en hoe we de eventuele risico’s beperken, kan dit bij u niet of minder bekend zijn. Als maatschappelijk betrokken organisatie die duurzaam wil ondernemen, geven wij daarom graag inzicht in onze veiligheidsaanpak.