Log in

Kennis delen

Opleiden, trainen en toetsen. Het zijn termen die continu aandacht verdienen in ons veiligheidsbeleid. Hiermee willen wij de expertise bij onze medewerkers over veiligheid bevorderen. Niet alleen kennis over chemische producten en de eigenschappen zijn relevant, maar ook kennis over preventieve maatregelen is noodzakelijk. Vandaar dat we hiervoor bij ICL een eigen interne opleiding hebben ontwikkeld. Deze opleiding moet ertoe bijdragen dat onze (nieuwe) medewerkers in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze procesgericht en resultaatgericht handelen.