Log in

Veilige opslag

Opslag van chemische stoffen vraagt vanzelfsprekend om een veilige aanpak. Er zijn dan ook bepaalde richtlijnen waar opslagaccommodaties van verpakte gevaarlijke stoffen aan moeten voldoen; de zogeheten PGS 15-richtlijn. ICL ziet deze richtlijn als het gaat om veiligheid meer dan als een standaard. Wij streven niet naar het minimale, maar naar het maximaal haalbare veiligheidsniveau. Dit houdt in dat we qua veiligheid hogere eisen aan onze organisatie stellen dan wettelijk is vereist. Maar hoe is dat nu terug te zien in onze bedrijfsvoering?

"Veiligheid betekent voor ICL 
een proactieve houding!" 

In het kader van risicospreiding hebben wij de benodigde maatregelen genomen ter voorkoming van en om goed beveiligd te zijn bij mogelijke calamiteiten. Onze warehousefaciliteiten zijn verdeeld over vier locaties en alle opslagruimten bestaan uit gescheiden compartimenten. Hier worden goederen naar verschillende gevarenklassen specifiek opgeslagen. En hoewel formeel niet verplicht, bij ons zijn alle hallen van de magazijnen voorzien van blussystemen. Dit alles weerhoudt ons er echter niet van om evenwel met een ’stoffen-acceptatie-procedure’ te werken, of om bepaalde stoffen rechtstreeks vanuit het magazijn naar de klant te vervoeren. Keer op keer stellen wij de veiligheid van onze medewerkers en de omgeving voorop. Zo zijn in onze ’stoffen-acceptatie-procedure’ bijvoorbeeld criteria opgenomen die vastleggen welke stoffen worden afgewezen voor opslag. Dit zijn stoffen die we volgens onze milieuvergunning wel mogen opslaan, maar die wij vanuit veiligheidsoogpunt niet willen opslaan!