Log in

Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u antwoord op algemene vragen over diverse onderwerpen gerelateerd aan onze dienstverlening.

Wat doet ICL precies?

ICL is een logistiek dienstverlener die voor zijn klanten verpakte chemische stoffen opslaat en vervoerd. ICL is geen eigenaar van de stoffen. Een gedeelte van deze stoffen is geklasseerd als gevaarlijk, omdat ze brandbaar, bijtend, giftig, of milieugevaarlijk zijn. Producten die hieronder vallen zijn onder meer haarlak, verf, rioolontstopper, metaalbehandelingsvloeistoffen, gewasbeschermingsmiddelen en ruitensproeiervloeistof, maar dit kunnen ook grondstoffen zijn voor bedrijven die chemische bewerkingen uitvoeren.

Wat is de grootste verpakkingseenheid die wordt vervoerd en opgeslagen?

Er vindt bij ICL geen tankvervoer of tankopslag plaats, goederen zijn bij ons altijd verpakt in bijvoorbeeld vaten, flessen of dozen. De grootste verpakkingseenheid is een IBC (een verpakkingscontainer van 1.000 liter).

Is er voor publiek gelegenheid om een kijkje achter de schermen te krijgen?

Een keer in de twee jaar stellen veel chemische bedrijven in Nederland hun deuren open voor het publiek tijdens de landelijke ’Dag van de Chemie’. In 2011 en 2013 heeft ICL ook zijn deuren geopend om bij het grote publiek de kennis over chemie te vergroten, het imago van chemie te verbeteren, de banden met omwonenden en geïnteresseerden aan te halen en om de mate van transparantie te vergroten. Voor eventuele deelname in de toekomst kunt u onze website in de gaten houden.

Wat is de maximale effectafstand als gevolg van een calamiteit?

NL - Son, Ekkersrijt 7604: maximale effectafstand van 2370 meter. 
NL - Eindhoven, Achtseweg Noord 13: maximale effectafstand van 550 meter. 
NL - Roosendaal, Stepvelden 12: maximale effectafstand van 610 meter. 
NL - Roosendaal, Tussenriemer 7: maximale effectafstand van 605 meter. 
NL - Meppel, Eekhorstweg 30: maximale effectafstand n.v.t.
BE - Wetteren, Vantegemstraat 29: maximale effectafstand van 430 meter.

Wat betekent de maximale effectafstand?

De maximale effectafstand wordt berekend aan de hand van een rekenmodel. Het is een pessimistische inschatting van de afstand waarbinnen mensen, bij een brand (waarbij giftige verbrandingsgassen kunnen vrijkomen), schade aan hun gezondheid kunnen oplopen door de schadelijke rook. Het is ook de afstand die de overheid gebruikt om zich voor te bereiden op een calamiteit. De maximale effectafstand is daarmee het uitgangspunt voor het rampenbestrijdingsplan. De maximale effectafstand beschrijft dan ook het grootst mogelijke scenario. Als er zich een calamiteit voordoet, dan zal de overheid dus ook binnen deze afstand metingen uitvoeren van concentraties van schadelijke verbrandingsgassen.

Hoe houdt de overheid toezicht op de activiteiten die ICL uitvoert?

Voor de opslag van chemische stoffen heeft ICL een milieuvergunning. Daarin staat beschreven hoe wij chemische stoffen moeten opslaan en welke chemische stoffen wij mogen opslaan. De overheid controleert jaarlijks (zowel aangekondigd als onaangekondigd) of ICL zich aan de voorschriften van de milieuvergunning houdt.

Daarnaast moeten onze opslagvestigingen in Nederland voldoen aan de eisen van de BRZO’99 en onze vestiging in België aan de Seveso-wetgeving. Jaarlijks krijgt ICL een meerdaagse inspectie door een team van de overheid. Dit bestaat uit: vertegenwoordigers van het bevoegd gezag, die worden begeleid door de omgevingsdienst, de inspectie SZW (Arbeidsinspectie) en vertegenwoordigers van de veiligheidsregio (brandweer). Door interviews en documentenonderzoek stelt het inspectieteam vast of ons veiligheidsbeheerssysteem goed functioneert. Als men zaken vaststelt die niet goed functioneren, of die onvoldoende zijn geregeld, dan kan men besluiten om te gaan handhaven. Handhaven betekent dat het bedrijf binnen een bepaalde termijn een en ander moet oplossen. Gebeurt dit niet, dan krijgt het bedrijf een boete.


Welke voorbereidingen omtrent veiligheid kan ik als 'buitenstaander' treffen?

Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel. Een ramp kan overal plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om te weten wat u dan moet doen. Via de site www.denkvooruit.nl/tips/ kunt u de informatie krijgen die u nodig heeft voor uw woonomgeving. Door te zoeken op postcode kunt u te weten komen:

  • Welke rampen in uw buurt kunnen plaatsvinden.
  • Welke voorbereidingen u vooraf kunt treffen.
  • Hoe u wordt gewaarschuwd.
  • Wat u moet doen als er een ramp plaatsvindt.