Log in

ICL geeft chemie een plek

Binnen onze logistieke diensten kennen wij klanten uit verschillende (industriële) markten, gerelateerd aan producten uit zeven gevarenklassen. U kunt bij ons terecht voor de opslag en distributie van chemische stoffen uit de
ADR-klassen 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 9.

Een overzicht van deze ADR-klassen:


Klasse 2 

Gevarenklasse 2 - brandbaar gas Brandbaar gas
  Gevarenklasse 2 - niet brandbaar, niet giftig gas Niet brandbaar, niet giftig gas
  Gevarenklasse 2 - giftig gas Giftig gas

Klasse 3

Gevarenklasse 3 - brandbare vloeistof Brandbare vloeistof 

Klasse 4

Gevarenklasse 4 - brandbare vaste stof, zelfontladende stof Brandbare vaste stof, zelfontladende stof of gedesinsibiliseerde ontplofbare stof 
  Gevarenklasse 4 - voor zelfontbranding vatbare stof Voor zelfontbranding vatbare stof 
  Gevarenklasse 4 - stof die in contact met water brandbare gassen ontwikkelt Stof die in contact met water brandbare gassen ontwikkelt 

Klasse 5

Gevarenklasse 5 - oxiderende stof Oxiderende stof 
  Gevarenklasse 5 - organisch peroxide Organisch peroxide 

Klasse 6

Gevarenklasse 6 - giftige stof Giftige stof
  Gevarenklasse 6 - infectueuze stof Infectueuze stof  

Klasse 8

Gevarenklasse 8 - bijtende stof Bijtende stof  

Klasse 9

Gevarenklasse 9 - diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen