Log in

Food, pharma & cosmetics

Van alle vestigingen heeft de locatie aan de Tussenriemer in Roosendaal zich toegelegd op de logistiek van voedsel, farmaceutische en cosmetica gerelateerde chemische producten. Onder andere haarlak, deodorant, flesjes parfum, vitaminepillen en chemische voedselbestanddelen zullen hun onderdak vinden binnen deze specifieke vestiging.

Sommige bestanddelen van voedsel of cosmetica producten zijn zo geconcentreerd dat ze gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid en gezondheid van mensen. Het is een chemische stof maar tegelijkertijd ook een consumentenartikel, de opslag van deze producten kent daarom specifiekere eisen. Het logistieke proces moet ervoor zorgen dat alle producten zo weinig mogelijk risico op besmetting en/of vervuiling lopen. Met behulp van temperatuur beheerste hallen en koelhallen kan dit proces op de Tussenriemer gemonitord worden.

Het magazijn oppervlakte is 25.000 m2 groot en kan uitgebreid worden naar 35.000 m2.